Iskopi kanala, temelja i podruma

Iskopi zemljišta su vrlo delikatan posao, zato je bitno da tom poduhvatu pristupa tim stručnjaka sa najboljom mogućom mehanizacijom za obavljanje posla. Raščišćavamo područje koje je namenjeno za izgradnju objekta, vršimo iskop temelja, podruma, kanala, čupanje stabala, nasip i nivelisanje terena, kopanje kanala i uklanjanje svih krutih površina poput stena, kamenja i dr. Pripremamo teren za izgradnju, vršimo uklanjanje iskopa, drenažu, postavljamo vodovodne i kanalizacione cevi.